بازاریابی رویداد

چرا بازاریابی رویداد مسئله ی مهمی است؟
آبان, 1396 1 نظر بازاریابی رویداد
  بازاریابی رویداد چیست؟ بازاریابی رویداد یک استراتژی تبلیغاتی است که به وسیله آن سازمان‌ها می‌توانند در یک رویداد خاص مثل همایش یا نمایشگاه یا حتی یک رویداد ورزشی با مشتریان خود رابطه مستقیم داشته باشند. بسیاری از برندهای معروف از بازاریابی رویداد استفاده می‌کنند. برخی سازمان‌ها مسابقات یا ...
ادامه مطلب